........................................... Servis a údržba
.............................. (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

................................. Obrázková časť - diely a súčiastky - Spojka

...........................................
............................................. mechanizmus vytláčania spojky .............................. spojka