.......................................... Špeciály Fiat "600"
..................................................................
.......................................................... 1. Ponuka turbíny, aj do Fiat 600
............................................................


.................................................................. 2. Improvizácia turba
..................................

............................................. 3. "Lepšia" improvizácia dvojitého turba (bomba)
..

......................................................................... VIDEO (11 s)

......................................................... 4. Neviem čo to je, ale je to pekné
.........................................


......................................................... 5.Slovenský tuning - dosť dobré
...........

....................................................................... 6.Čierny diabol
.