........................................... Servis a údržba
............................. (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

............................... Obrázková časť - diely a súčiastky - Riadenie

..........................................
................................................... páky, tyče, čapy riadenia ................................... riadenie