........................................... Servis a údržba
............................. (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

............................. Obrázková časť - diely a súčiastky - Prevodovka

.........
................. prevodovka a komora spojky ................................ prevody .............................. radiaca páka a mechanizmus

.........
................................ tachometer