........................................... Servis a údržba
............................. (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

................... Obrázková časť - diely a súčiastky - Palivová sústava a výfuk

.........
................................ karburátor I .......................................... karburátor II ........................ karburátor, vzduchový filter

.........
......... ovládanie karburátora, pedál a ručný plyn ........ palivová nádrž a potrubie ........................ palivové čerpadlo I

.........
......................... palivové čerpadlo II .......................... palivové čerpadlo III ............................ palivové čerpadlo IV

.........
............................... tlmič výfuku ..................................... vzduchový filter ......................... zberné výfukové potrubie