........................................................................................................................................... Naša galéria

...................................10. stretnutie historických vozidiel FIAT 600
....................................................... 5. – 7. jún 2015
......................... (Zliechov - Valaská Belá - Dubnica - Slávnica - Cigeľ)
.................

.... Stretnutie sa konalo v škole v prírode v obci Zliechov, kde sa už v piatok poobede začali schádzať členovia klubu. Po výbornej večeri nasledovala prehliadka dediny a miestnych krčiem, ktorá tradične trvala do neskorých nočných hodín.

V sobotu po raňajkách dorazil v záprahu na ťažnom lane s nepojazdným Fiatom nový člen klubu a vo Val.Belej sme sa úplne skompletizovali s ďalšími. „Ale 600vka je ozaj dobré auto“.
Po prehliadke sklárne, ktorá bola spojená s ukážkami výroby sklenených výrobkov našimi členmi (neprofesionálmi) sme vyrazili do Dubnice.
Horský prechod Homolka dostatočne preveril autá, ktoré previerku vydržali a dorazili sme k rekonštruovanému kaštieľu v Dubnici. V jeho blízkosti sa nachádza umelá skalná jaskyňa s bludiskom Grotta a nádherný listnatý park.

Po obede odchádzame do Slávnice na návštevu leteckého múzea. Vojenské, civilné a rôzne iné lietadlá, ako aj ruský Tupolev TU-134 Československých Aerolínií tu odpočívajú v pokoji. Padákových zoskokov sa nemáme chuť zúčastniť, preto sa vraciame do Zliechova na večeru.

Začína večerný zábavný program pod vedením Riša a Martina z Chorvátskeho Grobu. Dostali sme zlaté medaily a Edo ešte aj pohár (za ktorý veľmi pekne ďakuje). To všetko k príležitosti jubilejného 10.stretnutia historických vozidiel Fiat 600. Nasledovala návšteva krčmy s medailami na krku, kde všetci na nás zízali.
V nedeľu po raňajkách odchádzame cez Nit.Rudno a Prievidzu do Cigľa.
Tu si uctievame pamiatku kamaráta a člena klubu Jozefa Svitka kyticou na cintoríne.

Stretnutie končí a tešíme sa na budúcoročné stretnutie, už dúfajme že Talianské.

Zvláštne poďakovanie patrí chlapcom z Chor.Grobu ako aj všetkým zúčastneným.

... Edo, Libuša ...

................................................ ... komentáre ... .............. ... celá galéria