............................... Logá Fiatu od roku 1899 do 2006. ............. .........1899.................... 1901................... .. 1904................... .. ... 1925....................... ... 1931.........
..............
... 1932...........................
... 1968.............................
...1999.............................
....2006..........