........................................... Servis a údržba
............................. (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

................................ Obrázková časť - diely a súčiastky - Kúrenie

...........................................................................
...................................................................................................... kúrenie