........................................... Servis a údržba
............................... (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

............... Obrázková časť - diely a súčiastky - Krycie plechy a zavesenie motora

..........................................
.......................................... krycí plech batožinového priestoru ................ zavesenie motora