............................................ Servis a údržba
................................ (dokumentácie, príručky, schémy, skúsenosti)

..................................... Obrázková časť - diely a súčiastky - Brzdy

.
.........
............... brzdový valček predných kolies ........ brzdový valček zadných kolies ....... brzdy predných a zadných kolies

...........
....................... hlavný brzdový valec ............................. kvapalinová sústava ................................... pedál brzdy

...........
.................................. ručná brzda